COCO UK2413A อูคูเลเล่ Concert ไม้ท็อปโซลิดสปรูซ (Concert Ukulele) + ใช้สาย Aquila

฿1,990.00

COCO Ukulele อูคูเลเล่ ไซส์ Concert ไม้มะฮอกกานี รุ่น UK241 (Concert Ukulele)

฿1,190.00

COCO Ukulele อูคูเลเล่ ไซส์ Soprano รุ่น UK2142A (Soprano Ukulele) ** ใช้สาย Aquila **

฿1,190.00

COCO Ukulele อูคูเลเล่ ไซส์ Soprano รุ่น UK2142A + ฟรีกระเป๋าอูคูเลเล่ลายต้นมะพร้าว ** ใช้สาย Aquila **

฿1,390.00

COCO อูคูเลเล่ Soprano ไม้ Spruce + สาย Aquila รุ่น UK2123A (Soprano Ukulele)

฿1,690.00

COCO อูคูเลเล่ ไซส์ Concert ไม้มะฮอกกานี รุ่น UK242A (Concert Ukulele) ** ใช้สาย Aquila **

฿1,590.00

COCO อูคูเลเล่ ไซส์ Tenor ไม้มะฮอกกานี รุ่น UK261 (Tenor Ukulele)

฿1,490.00

COCO อูคูเลเล่ ไซส์ Tenor ไม้มะฮอกกานี รุ่น UK262A (Tenor Ukulele) ** ใช้สาย Aquila **

฿1,790.00

COCO อูคูเลเล่ ไซส์ Tenor ไม้สปรูซ รุ่น UK2613A (Tenor Ukulele) ** ใช้สาย Aquila **

฿2,000.00

COCO อูคูเลเล่ Concert + สาย Aquila รุ่น UK242A (Concert Ukulele)

฿1,590.00

COCO อูคูเลเล่ Concert รุ่น UK241 (Concert Ukulele)

฿1,200.00

COCO อูคูเลเล่ Soprano + สาย Aquila รุ่น UK2142A (Soprano Ukulele)

฿1,200.00