Belcat Ferrite Single Coil Pickup แบบมีฝาครอบ รุ่น BS-02-N-BK (ปิ๊กอัพพิณอีสาน)

฿240.00

กระเป๋าพิณอีสาน รุ่น BH1 (กระเป๋าพิณโปร่ง, กระเป๋าพิณไฟฟ้า)

฿390.00

พิณเบสไฟฟ้า หัวพญานาค 22 Fret รุ่น NB100 (พิณอีสาน, พิณเบส)

฿7,200.00

พิณโปร่ง ทรงหยดน้ำ หัวพญานาค รุ่น NA210 (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿1,390.00

พิณโปร่ง ทรงหยดน้ำ หัวพญานาค รุ่น NA210 + แถมฟรีกระเป๋า & สายสะพาย (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿1,790.00

พิณโปร่ง ทรงใบโพธิ์ หัวพญานาค รุ่น NA212 (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿1,390.00

พิณโปร่ง ทรงใบไม้ หัวพญานาค 15 Fret รุ่น NA312 (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿1,390.00

พิณโปร่ง ไม้ขนุน หัวพญานาค 15 Fret รุ่น NA110 (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿1,690.00

พิณโปร่ง ไม้ขนุน หัวพญานาค 15 Fret รุ่น NA310 (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿1,790.00

พิณโปร่งไฟฟ้า 1 แท็ค ทรงใบโพธิ์ หัวพญานาค รุ่น NAE412T (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿2,490.00

พิณโปร่งไฟฟ้า 1 แท็ค ทรงใบไม้ หัวพญานาค รุ่น NAE312T (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿2,490.00

พิณโปร่งไฟฟ้า ทรงหยดน้ำ หัวพญานาค รุ่น NAE230 (พิณอีสาน, พิณไทย)

฿2,490.00