เงื่อนไขการคืนเงิน

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้าน, ผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Lazada สามารถคืนสินค้าและได้รับเงินคืน ตามเงื่อนไขดังนี้

  • ทำเรื่องขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าเรียบร้อย
  • สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน
  • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนกลับมาที่ร้าน และจะได้รับเงินคืนเมื่อทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบว่าสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริง
  • กรณีที่เป็นสินค้าที่ใช้แล้ว ไม่ทำให้สภาพสินค้าเสื่อมโทรม เช่น กระเป๋ากีตาร์ เป็นต้น สามารถทำเรื่องคืนสินค้าได้
  • กรณีสินค้าใช้งานไม่ได้ โดยที่ลักษณะภายนอกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ให้ติดต่อทางร้านเป็นลำดับแรก หากทางร้านไม่มีสินค้าเปลี่ยนหรือทดแทนให้ ทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวน