COCO UK2413A อูคูเลเล่ Concert ไม้ท็อปโซลิดสปรูซ (Concert Ukulele) + ใช้สาย Aquila

฿1,990.00

COCO อูคูเลเล่ Concert + สาย Aquila รุ่น UK242A (Concert Ukulele)

฿1,590.00

COCO อูคูเลเล่ Concert รุ่น UK241 (Concert Ukulele)

฿1,200.00

COCO อูคูเลเล่ Soprano + สาย Aquila รุ่น UK2142A (Soprano Ukulele)

฿1,200.00

COCO อูคูเลเล่ Soprano รุ่น UK2142A + สาย Aquila + ฟรีกระเป๋าอูคู (Soprano Ukulele)

฿1,400.00

COCO อูคูเลเล่ Soprano ไม้ Spruce + สาย Aquila รุ่น UK2123A (Soprano Ukulele)

฿1,769.00

COCO อูคูเลเล่ Tenor + สาย Aquila รุ่น UK262A (Tenor Ukulele)

฿1,800.00

COCO อูคูเลเล่ Tenor รุ่น UK261 (Tenor Ukulele)

฿1,480.00

COCO อูคูเลเล่ Tenor ไม้ Spruce + สาย Aquila รุ่น UK2613A (Tenor Ukulele)

฿2,000.00