Paramount สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 10 แบบพรีเมี่ยม รุ่น PAPB100 (Super Light 10/48) + แถมฟรีปิ๊กกีตาร์ Paramount ** Made in Korea**

฿225.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 11 แบบพรีเมี่ยม รุ่น PAPB110 (Medium Light 11/50) + แถมฟรีปิ๊กกีตาร์ Paramount ** Made in Korea**

฿225.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 12 แบบพรีเมี่ยม รุ่น PAPB120 (Light 12/53) + แถมฟรีปิ๊กกีตาร์ Paramount ** Made in Korea**

฿225.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 13 แบบพรีเมี่ยม รุ่น PAPB130 (Medium 13/54) + แถมฟรีปิ๊กกีตาร์ Paramount ** Made in Korea**

฿225.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง แบบชุด เบอร์ 10 (Super Light, 0.011-0.047) + ฟรีปิ๊กกีตาร์ ** Made in Korea** รุ่น AS-10

฿159.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง แบบชุด เบอร์ 11 (Medium Light, 0.011-0.052) + ฟรีปิ๊กกีตาร์ ** Made in Korea** รุ่น AS-11

฿159.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง แบบชุด เบอร์ 13 (Medium, 0.013-0.058) + ฟรีปิ๊กกีตาร์ ** Made in Korea** รุ่น AS-13

฿159.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง แบบชุด + ปิ๊กกีตาร์ รุ่น AS-10 (Acoustic Guitar Strings) ** Made in Korea**

฿159.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง แบบพรีเมี่ยม รุ่น PAPB100 (Super Light 10/48, สายเบอร์ 10) ** Made in Korea**

฿225.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง แบบพรีเมี่ยมรุ่น PAPB110 (Medium Light 11/50, สายเบอร์ 11) ** Made in Korea**

฿225.00

Paramount สายกีตาร์โปร่ง แบบพรีเมี่ยมรุ่น PAPB120 (Light 12/53, สายเบอร์ 12) ** Made in Korea**

฿225.00