Elixir® Nanoweb 11052 สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 12 แบบ 80/20 Bronze สายเคลือบ ของแท้ 100% (Light, .012 – .053) ** Made in USA **

฿600.00

Elixir® Nanoweb 16539 ชุดสายกีตาร์สุดคุ้ม 1 แพ็ค มี 3 ชุด สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 12 แบบ 80/20 Bronze สายเคลือบ (3 Pack Light, .012 – .053) ** Limited Time / Made in USA **

฿1,190.00

Elixir® Nanoweb 16544 ชุดสายกีตาร์สุดคุ้ม 1 แพ็ค มี 3 ชุด สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 11 แบบ Phosphor Bronze สายเคลือบ (3 Pack Custom Light, .011 – .052) ** Limited Time / Made in USA **

฿1,290.00

Elixir® Nanoweb 16545 ชุดสายกีตาร์สุดคุ้ม 1 แพ็ค มี 3 ชุด สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 12 แบบ Phosphor Bronze สายเคลือบ (3 Pack Light, .012 – .053) ** Limited Time / Made in USA **

฿1,290.00

Elixir® Nanoweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 10 แบบเคลือบ 80/20 Bronze ของแท้ 100% (Extra Light, .010 – .047) ** Made in USA **

฿600.00

Elixir® Nanoweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 10 แบบเคลือบ Phosphor Bronze ของแท้ 100% (Extra Light, .010 – .047) ** Made in USA **

฿640.00

Elixir® Nanoweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 11 แบบเคลือบ 80/20 Bronze ของแท้ 100% (Custom Light, .011 – .052) ** Made in USA **

฿600.00

Elixir® Nanoweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 11 แบบเคลือบ Phosphor Bronze ของแท้ 100% (Custom Light, .011 – .052) ** Made in USA **

฿640.00

Elixir® Nanoweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 12 แบบเคลือบ Phosphor Bronze ของแท้ 100% (Light, .012 – .053) ** Made in USA **

฿640.00

Elixir® Nanoweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 13 แบบเคลือบ 80/20 Bronze ของแท้ 100% (Light, .0132 – .056) ** Made in USA **

฿600.00

Elixir® Nanoweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 13 แบบเคลือบ Phosphor Bronze ของแท้ 100% (Light, .013 – .056) ** Made in USA **

฿640.00

Elixir® Polyweb สายกีตาร์โปร่ง เบอร์ 10 แบบ 80/20 Bronze ของแท้ 100% (Extra Light, .010 – .047) ** Made in USA **

฿600.00