Showing 1–12 of 98 results

Kazuki BKZ-TLC กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Tele Classic 22 เฟร็ต สไตล์ Fender + แถมฟรีสายแจ็ค & ปิ๊กกีตาร์

฿2,990.00

Kazuki BKZ-TLC กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Tele Classic 22 เฟร็ต สไตล์ Fender + แถมฟรีสายแจ็ค & ปิ๊กกีตาร์

฿2,990.00

Kazuki BKZ-TLC กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Tele Classic 22 เฟร็ต สไตล์ Fender + แถมฟรีสายแจ็ค & ปิ๊กกีตาร์

฿2,990.00

Kazuki BKZ-DLP กีตาร์ไฟฟ้า Dragon Series ทรง Les Paul 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + ฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า

฿7,900.00

Kazuki BKZ-DLP กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Les Paul 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวู้ด ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + ฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า

฿7,900.00

Kazuki BKZ-DLP กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Les Paul 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวู้ด ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + ฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า

฿7,900.00

Kazuki BKZ-DLP กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Les Paul 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวู้ด ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + ฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า

฿7,900.00

Kazuki BKZ-DSG กีตาร์ไฟฟ้า ทรง SG 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวู้ด ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + *แถมฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า*

฿7,900.00

Kazuki BKZ-DSG กีตาร์ไฟฟ้า ทรง SG 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวู้ด ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + *แถมฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า*

฿7,900.00

Kazuki BKZ-DSG กีตาร์ไฟฟ้า ทรง SG 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวู้ด ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + *แถมฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า*

฿7,900.00

Kazuki BKZ-DSG กีตาร์ไฟฟ้า ทรง SG 22 เฟรต บอดี้ไม้มะฮอคกานี คอไม้มะฮอคกานี ฟิงเกอร์บอร์ดโรสวู้ด ปิ๊กอัพฮัมบัคเกอร์ + *แถมฟรีกระเป๋ากีตาร์ไฟฟ้า*

฿7,900.00

Kazuki BKZ-KLP กีตาร์ไฟฟ้า ทรง Les Paul 22 เฟร็ต ปิ๊กอัพฮัมคู่ Wilkinson + แถมฟรีแอมป์ Kazuki & กระเป๋า & สายสะพาย & สายแจ็ค & คาโป้

฿6,900.00