เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้าน, ผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Lazada สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • มีการแจ้งให้ทางร้านทราบทางอีเมล, Line, Facebook หรือช่องทางติดต่อใดช่องทางหนึ่ง
  • หากเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ และมีการจัดส่งไปแล้ว ทางร้านมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าจัดส่งกับทางลูกค้า
  • กรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งในครั้งที่สอง และไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้